• baner001ایجاد حس مشارکت جویی و همکاری
  • baner002هر چه را می خواهید بسازید
  • baner003ایجاد خلاقیت در انجام کارهای بزرگ
  • baner003ایجاد خلاقیت در انجام کارهای بزرگ
  • baner003ایجاد خلاقیت در انجام کارهای بزرگ

گروه مقدماتی

picture

تصاویر مربوط به گروه
تصاویر ارسالی
برگزیده ها و جوایز


گروه میانی

picture

تصاویر مربوط به گروه
تصاویر ارسالی
برگزیده ها و جوایز


گروه پیشرفته

picture

تصاویر مربوط به گروه
تصاویر ارسالی
برگزیده ها و جوایزطرح پایه زدن

سالها پیش زمانی که معماران هنرمند ایرانی تصمیم به طراحی و ساخت بناهای گنبدی شکل می گرفتند از روشهای خاصی برای ساخت این نوع بناها بهره می بردند .این روشها شاید در ابتدا مشکل می نمود اما بسیار کارآمد و مفید واقع می شد.

اصولاً بناهای گنبدی تا زمانی که کاملاً ساخته نشده اند به شدت ناپایدار بوده و به سادگی فرو می ریزند اما زمانی که کامل می شوند و گنبد به شکل کامل در می آید جزء سخت ترین و محکم ترین بناها به حساب می آیند که حتی با زلزله های سنگین هم فرو نمی ریزند.
راز معماران در گذشته بر این بود که برای فرو نریختن بنای گنبد در حال ساخت زیر آن داربست زده و پایه گذاری می کردند سپس بنای گنبد را بر روی پایه های داربست احداث می کردند .پس از اتمام کار ، داربست را از زیر آن جمع می کردند در حالی که گنبد با استحکام سر جای خود برای قرنها می ایستاد.شما می توانید این کار را به وسیله بلوک های چوبی و با کمی دقت شبیه سازی کنید

midaman office